Izjava o šestomesečnom planu poslovanja 2011-I

May 11th, 2011

Na osnovu odredaba člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl.glasnk RS” br. 100/2006, 116/2006) Uprava akcionarskog društva TP TIZ AD Beograd iz Zemuna objavljuje sledeću

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine

  1. Poslovno ime , sedište i adresaTekstilno preduzeće TIZ AD Beograd, Zemun, Cara Dušana 212

    Matični broj 07044879 PIB 100102668

  2. Web site i e-mail adresawww.tiz-ad.com, info@tiz-ad.com
  3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekataBD 222343/2006 od 13.12.2006.
  4. Delatnost17240 – proizvodnja svilenih tkanina
  5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odboraBajić Milan – predsednik

    Babić Dušan, Divjak Miroslav, Pušonja Radivoje, Nikolovski Branko, Todosić Radenko, Mišić Marjan, Stojadinović Slavica i Jovanović – Đukanović Zorica – članovi

  6. Planom poslovanja za prvo polugodište 2011. godine predviđen je ukupan prihod od 1,000.000,00 dinara

Primerak ove izjave Društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

U Zemunu, 18.04.2011. godine

Predsednik Upravnog odbora
Bajić Milan